Od ideje do realizacije

Model i maketa

Konstruktori svoje ideje ili projekte pre gradnje ili proizvodnje proveravaju kroz izradu maketa ili modela.

Model predstavlja umanjeno izrađen proizvod sa svim karakteristikama pravog. Na modelu se pored vizuelnog izgleda sagledava i njegova namena, funkcionalnost, izdržljivost, kvalitet materijala i sl.

Maketa je vrsta modela, najčešće nekog građevinskog objekta ili naselja (tržni centar, kuća, most, soliter, hotel, crkva itd.). Makete imaju veliku sličnost sa pravim objektom, samo umanjenim.

Reči “maketa” i “model” se u svetu upotrebljavaju u istom smislu, dolaze iz različitih jezika, a istog su značenja. Kod nas stvari stoje nešto drugačije. Naime, upotrebljavaju se obe reči, ali su tokom vremena u praksi poprimile različita značenja. Tako “maketa” označava statični verni umanjeni prikaz stvarnosti, dok je “model” dinamičan, on se kreće ili ima funkcionalne pokretne delove. Kod maketa naglasak je na vernosti, a ne na funkcionalnosti, a kod modela naglasak je na funcionalnosti.

maketa                      model               maketa