Testovi

Tema Naziv Test se zatvara
Tema 2 Test iz grafičkih komunikacija Saturday, 12. October 2019., 14:09
test- 2 Monday, 6. January 2020., 13:46
тест 5-2 Thursday, 9. December 2021., 11:06
тест 5-1 Saturday, 9. January 2021., 10:26
Tema 3 Test 2 Sunday, 19. April 2020., 10:59
Test-3 Friday, 19. April 2019., 11:05
Тест природни ресурси; обрада материјала Saturday, 21. March 2020., 20:49
Тест 5-1 ( ресурси и производња) Friday, 17. April 2020., 23:43
Тест за 5-2 ресурси и производња Friday, 17. March 2023., 18:31
Tema 4 Test iz oblasti energetike Thursday, 19. January 2017., 13:37
тест - енергетика 2 Thursday, 19. January 2017., 23:40
Tema 5 Test za prvu nastavnu sedmicu Nema datuma zatvaranja testa
Tema 6 Test za drugu sedmicu Nema datuma zatvaranja testa
Tema 7 Test za treću sedmicu Friday, 10. June 2016., 23:25
Test - saobraćaj Wednesday, 25. April 2018., 10:45
тест 5-2 Saturday, 30. October 2021., 19:56
Тест 5-1 Friday, 13. November 2020., 09:33
Tema 11 Završni test Monday, 10. June 2013., 21:30