Grafičke komunikacije

Tehničko crtanje kao osnov grafičke komunikacije

Na putu od ideje do realizacije dolazimo do tehničkog crteža.Tehničkih ctreža ima više vrsta. Postoje radionički i sklopni crteži. 

Radionički crteži su crteži na kojem je prikazan samo jedan deo, sa svim podacima potrebnim za izradu predmeta.
Sklopni crtež prikazuje celinu sastavljenu od dva ili više delova.

sklopni crtež

Osnovni pribor za tehničko crtanje
Za izradu tehničkih crteža potrebno je da imate odgovarajući pribor.U taj pribor spadaju: grafitna olovka, gumica, dva trougla, šestar, uglomer i drugo.
Grafitne olovke mogu biti mekše i tvrđe.
Meke olovke imaju oznake B, 2B, 3B..., a tvrde olovke imaju oznake H, 2H, 3H...
pribor za tehničko crtanje