U ranijim razredima crtali ste duži, prave, uglove, geometrijske likove i tela i učili o mernim jedinicama. Upoznati ste šta je potrebno od pribora da bi ste nacrtali neki predmet na papiru. U toku ove nastavne sedmice naučićete  šta spada u pribor za tehničko crtanje, koji su osnovni elementi tehničkog crtanja, kako da crtate tehničke crteže

Za rešavanje samoevoluativnog testa potrebno je da proučite osnovni materijal, koji obuhvata i gradivo iz prethodne sedmice.

Za sva pitanja možete koristiti sedmični forum.


Želim Vam uspešan rad. Srećno!
Poslednja izmena: Monday, 3. June 2013., 23:15