Regulisanje i bezbednost drumskog saobraćaja

Regulisanje i bezbednost drumskog saobraćaja

Počeci regulisanja saobraćaja datiraju iz vremena rimskog cara Pompeja, koji je još u 6. veku pre n.e, regulisao saobraćaj kočija i pešaka.

Godine 1904. u Engleskoj se pojavljuje sistem saobraćajnih znakova oblika kruga, trougla i četvorougla, ali uglavnom sa tekstualnim porukama. Taj sistem nije prihvaćen u Evropi.

 Prvi saobraćajni znakovi nalik na današnje pojavili su se 1907u Nemačkoj.

 Saobraćajna pravila su pravila koja određuju kako će se svi učesnici  saobraćaja  ponašati u saobraćaju, ko u odnosu na koga ima prednost.

 Pravilno i bezbedno odvijanje saobraćaja omogućava svakako verikalna, horizontalna i svetlosna signalizacija.

 Saobraćajne znakove smo podelili na:

 1.Znakove obaveštenja,

 2.Znakove izričitih naredbi i obaveze

 3. Znakove opasnosti.

bebednost u saobraćaju