Program za crtanje Paint

Program za crtanje Paint

Paint je vrlo jednostavan program za crtanje koji nam nudi veliki broj alata za crtanje. Možemo ga startovati na putanji: Start- All Programs- Accessories- Paint ili preko ikonice   paint

Paint (bojanka) je funkcija u operativnom sistemu Windows 7 koju možete koristiti za kreiranje crteža na praznoj oblasti za crtanje ili na postojećim slikama. Mnoge alatke koje koristite u programu Paint se nalaze na traci koja se nalazi na vrhu prozora programa Paint. Sledeća ilustracija prikazuje traku i druge delove programa Paint.

paint

paleta alatki


Alatka  kantica sa bojom se koristi za bojenje većih površina. Možemo koristi levi i desni taster miša za bojenje. Potrebno je prvo izabrati boje kojima će se bojiti. Levim tasterom miša bojimo bojom iz levog kvadrata, a desnim tasterom miša iz desnog kvadrata.

bojenje

Alatka olovka služi za crtanje slobodnom rukom prosto povlačenjm miša. Levim tasterom miša pišemo bojom iz levog kvadrata, a desnim  tasterom miša bojom iz desnog kvadrata.

olovka

Alatka gumica  se koristi za brisanje delova crteža. Treba voditi računa koja je boja u desnom kvadratu. Ako se ta boja razlikuje od boje papira, onda će se videti trag gumice, ispod izbrisanog dela nije boja papira već boja iz desnog kvadrata.

gumica

Alatka četka se koristi za bojenje. Takođe se mogu koristiti levi i desni taster miša kao irazličiti oblici četke.

četkice

Alatka sprej simulira sprej, raspršuje boju na papir.


sprej

Postoje i alatke pomoću kojih možemo crtati razne geometrijske oblike.

oblici

 Gotovi oblici obuhvataju tradicionalne oblike: pravougaonike, elipse, trouglove i strelice i zabavne i neobične oblike kao što su srce, munja ili oblačići. Ako želite da napravite sopstveni prilagođeni oblik, možete koristiti alatku „Mnogougaonik“ Slika alatke „Mnogougaonik“ da biste to uradili.

U programu Paint takođe možete dodati sopstveni tekst ili poruku na sliku, korišćenjem alatke TekstSlika alatke „Tekst“U okviru stavke Alatke za tekst, na kartici Tekst, u grupi Font izaberite vrstu, veličinu i stil fonta.

tekst

Alatku Promena veličine‌ Slika dugmeta „Promeni veličinu“ koristite za promenu veličine cele slike ili objekta ili dela slike. Možete takođe iskositi objekat na slici kako bi izgledao nagnuto.

Alatku KopiranjeSlika dugmeta „Kopiraj“ koristite za kopiranje izabranog objekta u programu Paint. To je korisno ako imate linije, oblike ili tekst za koje želite da se pojave više puta na slici.

Alatku IsecanjeSlika dugmeta „Iseci“ koristite za isecanje izabranog objekta i njegovo lepljenje na drugi deo slike. Kada isečete izabranu oblast, isečena oblast će biti zamenjena bojom pozadine. Stoga, ako slika ima neprozirnu boju pozadine, možete da promenite boju Boja 2 tako da se podudara sa bojom pozadine pre nego što isečete objekat.

Okviri sa bojama pokazuju trenutne boje Boja 1 (boja prednjeg plana) i Boja 2 (boja pozadine). Način na koji se oni koriste zavisi od toga šta radite u programu Paint.

boja

Koristite alatku Birač bojaSlika alatke „Birač boja“ za podešavanje trenutne boje prednjeg plana ili pozadine. Izborom boje sa slike možete se uveriti da koristite boju koju želite prilikom crtanja u programu Paint kako bi se boje podudarale.

Alatku Popuna bojomSlika alatke „Popuna bojom“ koristite za popunjavanje cele slike ili ograđenog oblika bojom.

Koristite alatku Uređivanje bojaSlika alatke „Uređivanje boja“ da biste izabrali novu boju. Mešanje boja u programu Bojanka vam dozvoljava da odaberete tačnu boju koju želite da koristite.

Alatku LupaSlika alatke „Lupa“ koristite za povećavanje nekog dela slike.

Da biste povećali i smanjili sliku, možete takođe da kliknete na dugme „Povećaj“ Slika dugmeta „Uvećaj“ ili „Smanji“ Slika dugmeta „Umanji“ na klizaču za zumiranje sa donje strane prozora programa Bojanka da biste povećali ili smanjili nivo zumiranja.

klizač za zumiranje

Alatku Ceo ekranSlika dugmeta „Ceo ekran“ koristite za prikaz slike preko celog ekrana.

Kada po prvi put čuvate sliku, biće potrebno da joj date ime datoteke.

  1. Kliknite na dugme Paint Slika dugmeta „Bojanka“ i izaberite stavku Sačuvaj.
  2. U polju Sačuvaj kao tip izaberite željeni format datoteke.

  3. U polju Ime datoteke otkucajte ime i kliknite na dugme Sačuvaj.

Možete takođe podesiti sliku kako bi se koristila kao pozadina radne površine na računaru.

  1. Kliknite na dugme Paint Slika dugmeta „Bojanka“ i izaberite stavku Sačuvaj.
  2. Kliknite na dugme PaintSlika dugmeta „Bojanka“, postavite pokazivač na stavku Podesi kao pozadinu radne površine i izaberite jednu od postavki pozadine radne površine.