Energija je važan deo našeg svakodnevnog života i neophodna je svim živim bićima. U ovoj nastavnoj temi saznaćete koji su izvori energije, upoznaćete se pretvaranjem energije iz jednog oblika u drugi i mogućnostima štednje energije.
Vaš zadatak je da proučite predstavljeni materijal za učenje i na osnovu njega kreirate rečnik sa nepoznatim rečima sa kojima se susrećete u materijalu za učenje.
Poslednja izmena: Monday, 3. June 2013., 21:42