Materijali

1. Pojam i vrste materijala

Svi materijali se dele na prirodne ( drvo, koža, tekstil) i veštačke

( plastika i sl.).

DRVO