Uvod u informatičke tehnologije

Uvod u informatiku i računarstvo.Primena računara

Živimo u svetu informacija.Ljudi su još od praistorijskog doba razmenjivali informacije putem znakova, glasova, dimnih signala, svetlosti i sl.Pisane i štampane reči su se prenosile poštanskim kolima, raznim drugim prevoznim sredstvima, a zatim elektronskim putem (telegraf, telefon, radio, TV, internet, itd.)
Poruku čini niz podataka koji mogu biti u obliku teksta, broja, slike ili zvuka.
Obradom podataka dobijaju se informacije.Nauka koja se bavi problemima prikupljanja, obrade, čuvanja i korištenja informacija naziva se informatika.
Računarastvo je deo informatike koji se bavi primenom računara u rešavanju raznih vrsta problema u svim oblastima  života.

informatika i računarstvo
Računar je elektronski uređaj za obradu podataka. On radi tako što na osnovu unesenih podataka vrši obradu podataka i formira izlazne podatke. Rad računara se zasniva na algoritmu-tačno predviđenom redosledu koraka obrade podataka.
ENIAC je prvi elektronski računar , pravljen za vojne svrhe, zasnovan na decimalnom brojnom sistemu i elektronskim cevima. Bio je veoma masivan i imao je veoma malu memoriju.


ENIAC

Računari imaju veoma široku primenu u : obradi teksta, crtanju i obradi crteža, obradi slika, obradi zvuka, komunikaciji, izradi tabela, proračuna i baza podataka, multimedijalnoj primeni, obradi video zapisa, animaciji, zabavi razonodi itd.
Skoro sva ova područja su međusobno povezana.
Današnja savremena industrija ne može se zamisliti bez računara. Čitavi procesi proizvodnje su kompjuterizovani i obavljaju se automatski, bez učešća ljudske ruke.Računari upravljaju i robotima koji, veoma precizno i neprekidno ponavljaju istu radnju.
robotiSonijev Aibo robotski pas