Računar ste do sada uglavnom koristili za igru. U toku ove nastavne sedmice upoznaćete se sa osnovnim delovima računara, kako se pravilno uključuje i isključuje računar.

Ove sedmice vas očekuju sledeći zadaci:

1. Odgovorite na pitanja iz ankete


Želim vam uspešan rad!
Poslednja izmena: Monday, 3. June 2013., 22:25