Od ideje do realizacije

Od ideje do realizacije

Modelovanje od ideje do realizacije

Radi lakšeg međusobnog sporazumevanja u tehnici i proizvodnji ljudi grafički komuniciraju tj. služe se tehničkom dokumentacijom. Ona se sastoji od različitih vrsta tehničkih crteža, skica, šema i sličnih dokumenata.

U procesu stvaranja nekog predmeta prvo se rađa ideja koja se u tehnici obično saopštava skicom. Onda sledi izrada tehničkog crteža, a onda izrada predmeta.

Ideja predstavlja osnovnu zamisao o izgledu i funkcionisanju nekog predmeta, uređaja ili mašine.

ideja

Skica je crtež nacrtan slobodnom rukom, bez pribora.

skica

Tehničko crtanje je proces izrade tehničkih crteža uz pomoć pribora.

Tehnički crtež je osnovni konstruktivni dokument prema kome se izrađuje neki predmet. On prikazuje konačan izgled predmeta, detaljno razrađuje postupak izrade, način montaže, kontrole i funkcionisanja.

Algoritam je tačno određen redosled radnji koji te dovodi do cilja.

Algoritmom se predstavlja potpuna izrada nekog predmeta od ideje do realizacije i to: rađanje ideje, izrada skice, izrada tehničkih crteža i izrada predmeta.

algoritam