Štampaj knjiguŠtampaj knjigu

Od ideje do realizacije

Od ideje do realizacije

Modelovanje od ideje do realizacije

Radi lakšeg međusobnog sporazumevanja u tehnici i proizvodnji ljudi grafički komuniciraju tj. služe se tehničkom dokumentacijom. Ona se sastoji od različitih vrsta tehničkih crteža, skica, šema i sličnih dokumenata.

U procesu stvaranja nekog predmeta prvo se rađa ideja koja se u tehnici obično saopštava skicom. Onda sledi izrada tehničkog crteža, a onda izrada predmeta.

Ideja predstavlja osnovnu zamisao o izgledu i funkcionisanju nekog predmeta, uređaja ili mašine.

ideja

Skica je crtež nacrtan slobodnom rukom, bez pribora.

skica

Tehničko crtanje je proces izrade tehničkih crteža uz pomoć pribora.

Tehnički crtež je osnovni konstruktivni dokument prema kome se izrađuje neki predmet. On prikazuje konačan izgled predmeta, detaljno razrađuje postupak izrade, način montaže, kontrole i funkcionisanja.

Algoritam je tačno određen redosled radnji koji te dovodi do cilja.

Algoritmom se predstavlja potpuna izrada nekog predmeta od ideje do realizacije i to: rađanje ideje, izrada skice, izrada tehničkih crteža i izrada predmeta.

algoritam


Sajt: Digitalna škola
Kurs: Техника и технологија за 5. разред
Knjiga: Od ideje do realizacije
Štampao/la: Korisnik u ulozi gosta
Datum: Saturday, 6. June 2020., 23:06

Od ideje do realizacije

Modelovanje od ideje do realizacije

Radi lakšeg međusobnog sporazumevanja u tehnici i proizvodnji ljudi grafički komuniciraju tj. služe se tehničkom dokumentacijom. Ona se sastoji od različitih vrsta tehničkih crteža, skica, šema i sličnih dokumenata.

U procesu stvaranja nekog predmeta prvo se rađa ideja koja se u tehnici obično saopštava skicom. Onda sledi izrada tehničkog crteža, a onda izrada predmeta.

Ideja predstavlja osnovnu zamisao o izgledu i funkcionisanju nekog predmeta, uređaja ili mašine.

ideja

Skica je crtež nacrtan slobodnom rukom, bez pribora.

skica

Tehničko crtanje je proces izrade tehničkih crteža uz pomoć pribora.

Tehnički crtež je osnovni konstruktivni dokument prema kome se izrađuje neki predmet. On prikazuje konačan izgled predmeta, detaljno razrađuje postupak izrade, način montaže, kontrole i funkcionisanja.

Algoritam je tačno određen redosled radnji koji te dovodi do cilja.

Algoritmom se predstavlja potpuna izrada nekog predmeta od ideje do realizacije i to: rađanje ideje, izrada skice, izrada tehničkih crteža i izrada predmeta.

algoritam


Model i maketa

Konstruktori svoje ideje ili projekte pre gradnje ili proizvodnje proveravaju kroz izradu maketa ili modela.

Model predstavlja umanjeno izrađen proizvod sa svim karakteristikama pravog. Na modelu se pored vizuelnog izgleda sagledava i njegova namena, funkcionalnost, izdržljivost, kvalitet materijala i sl.

Maketa je vrsta modela, najčešće nekog građevinskog objekta ili naselja (tržni centar, kuća, most, soliter, hotel, crkva itd.). Makete imaju veliku sličnost sa pravim objektom, samo umanjenim.

Reči “maketa” i “model” se u svetu upotrebljavaju u istom smislu, dolaze iz različitih jezika, a istog su značenja. Kod nas stvari stoje nešto drugačije. Naime, upotrebljavaju se obe reči, ali su tokom vremena u praksi poprimile različita značenja. Tako “maketa” označava statični verni umanjeni prikaz stvarnosti, dok je “model” dinamičan, on se kreće ili ima funkcionalne pokretne delove. Kod maketa naglasak je na vernosti, a ne na funkcionalnosti, a kod modela naglasak je na funcionalnosti.

maketa                      model               maketa