Упутство за ученике

 

Упутство за ученике

Физика за трећи разред гимназије општег типа планирана је у редовној настави у оквиру 108 часова на годишњем нивоу,  односно 3 часа на недељном нивоу. Градиво је подељено на 11 наставних тема.

На нашој платформи за електронско учење ово градиво је организовано у оквиру 25 лекција. Садржај сваке лекције је прилагођен тако да се може урадити у оквиру једне радне недеље са отприлике 1-3 радних сати.
У оквиру сваке Наставне теме постављени су Форуми (Ф1-Ф11) за дискусије о тој Наставној теми.Општи Форум (ОФ)на почетку курса намењен је свим осталим питањима која нису у оквиру неке теме.

Наставна тема (НТ1-НТ11)
Градиво је подељено на 11 наставних тема:

Наставна тема

орј. бр. час. у редовној настави

бр.лекција
на Мудл-платформи

I. ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА

10

2

II. ХАРМОНИЈСКЕ ОСЦИЛАЦИЈЕ

12

4

III. НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈА

12

4

IV. ТАЛАСИ У МЕХАНИЦИ

8

3

V. АКУСТИКА

6

1

VI. ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ТАЛАСИ

6

1

VII. ТАЛАСНА ОПТИКА

11

3

VIII. ДИСПЕРЗИЈА И АПСОРПЦИЈА
СВЕТЛОСТИ

5

2

IХ. ГЕОМЕТРИЈСКА ОПТИКА

8

3

Х. ФОТОМЕТРИЈА

4

1

ХI. ОПТИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

8

1

 

 

Лекције (Л1-Л25)

Свака лекција садржи :

 1. Шта прочитати у уџбенику
 2. Питања на која треба обратити пажњу током читања
 3. Подсетник са најважнијим деловима лекције
 4. Задатак који треба урадити у оквиру мултимедијалног и/или рачунског дела лекције:
  а) PhET (Flash, Java)симулација
  б)  програмирана Лекција на Мудл платформ
  в) видео материјал
  г) рачунски задаци
 5. Кратки тест лекције (КТЛ1-КТЛ25)  са 6-12 питања (вишеструки избор, да/не, кратак одговор)
  Тест се може радити више пута без казнених поена и без икаквих временских ограничења. Радити  тест до постизања 100% тачних одговора
 6. Неке лекције могу садржати и додатне Активности (Форум, Радионицу, Задатак, Вики,...)


Тест наставне теме (ТНТ1-ТНТ11)

На крају сваке од 11 наставних тема налази се Тест наставне теме (ТНТ).

Тест наставне теме је обавезна активност.
Сваки Тест наставне теме могуће је радити највише два пута. Рачуна се бољи од покушаја. Тест је временски ограничен на 30 минута.

Ученик је положио тест са остварених минимум 50% поена.
Сматра се да је ученик испунио минимум обавеза/оцена довољан(2) када је успешно урадио бар 8 од 11 ТНТ.

Крајња оцена утврђује се на основу;

 1. остварених поена на ТНТ1-ТНТ11
 2. учешћа на Форумима (Ф1-Ф11)
 3. успеха на завршном испиту

Уџбеник

Наташа Каделбург: Физика 3 (теорија, збирка, тестови, решења); Круг, Београд, 2009.

Poslednja izmena: Monday, 27. June 2011., 06:15