ММД19 Мултимедијални део/ Задатак: PhETсимулација

УПУТСТВО ЗА РАД СА ПхЕТ СИМУЛАЦИЈОМ
„ПРЕЛАМАЊЕ СВЕТЛОСТИ“ УЗ ЛЕКЦИЈУ 19/3

Покрени симулацију кликом на њу, припреми свеску и записуј све што се тражи у раду са симулацијом.

БИЋЕ ТИ ОД КОРИСТИ  КОД ИЗРАДЕ  КРАТКОГ ТЕСТА ЛЕКЦИЈЕ (КТЛ)  КАО И КОД ТЕСТА  НАСТАВНЕ ТЕМЕ (ТНТ)

 

1.Када се отвори  симулација, у табу „Увод“ поставите уз помоћ угломера упадни зрак на 60о, горња средина нека буде ваздух (n=1) а доња вода (n=1,5)

Мењајте врсту (n) средина 1 и 2 и посматрајте шта се дешава

2. Измерите и забележите одбојни и преломни угао за случај под 1.
3. Постави да горња средина буде вода а доња ваздух. Променом упадног угла пронађи и забележи вредност  граничног угла тоталне рефлексије за систем вода-ваздух .
4. Пређи на таб „Још играчака“ и постави систем вода-ваздух:
5. Користећи брзиномер измери и запиши  брзине светлости у ваздуху, води и стаклу.
6. На основу тих брзина израчунај и запиши  апсолутне  индексе преламања за воду и ваздух
7. Израчунај и забележи релативни индекс преламања за систем вода-ваздух и на основу њега израчунај и забележи  вредност граничног угла тоталне рефлексије
8. Упореди резултатате под 7 и под 3

Ако желиш можеш погледати како ову лекцију уче твоји вршњаци на енглеском:

Poslednja izmena: Saturday, 2. July 2011., 20:39