Наставни план и програм за трећи разред

 

 

Наставник

Владан Младеновић

Школска година

2011/12

Наставни предмет

Физика

Разред

трећи

Кратак назив курса

ФИ-3

Шифра

 

Глобални план

Наставна тема

орј. бр. час. у редовној настави

бр.лекција
на Мудл-платформи

I. ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА

10

2

II. ХАРМОНИЈСКЕ ОСЦИЛАЦИЈЕ

12

4

III. НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈА

12

4

IV. ТАЛАСИ У МЕХАНИЦИ

8

3

V. АКУСТИКА

6

1

VI. ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ТАЛАСИ

6

1

VII. ТАЛАСНА ОПТИКА

11

3

VIII. ДИСПЕРЗИЈА И АПСОРПЦИЈА
СВЕТЛОСТИ

5

2

IХ. ГЕОМЕТРИЈСКА ОПТИКА

8

3

Х. ФОТОМЕТРИЈА

4

1

ХI. ОПТИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

8

1

Poslednja izmena: Monday, 27. June 2011., 06:06