Дрво

Дрво је материјал природног порекла.        220px-Taxus_wood     baum_0

Прерада почиње сечом шумских стабала. Дрвеће може да се сече у свако доба године, али се то најчешће ради у јесен зато што тада дрво садржи најмање влаге.

За сечу дрвета користе се моторне тестере, секире и специјалне машине за сечу харвестери. Кад се дрво исече, стабло се чисти од грана и сече у трупце, делове стабла у одређене дужине. Из шуме се исечено дрво транспортује до шумског складишта.  За транспорт се користе она средства која су најпогоднија за терен где се налази шума. То могу бити животињске запреге, трактори, сплавови (вода) и жичаре. Од складишта до места прераде, пилане, дрво се транспортује железницом, водом или специјалним камионима шлеперима.  Допремљено дрво се сортира према својствима и употребљивости.

Дрво се углавном користи као:

  • техничко дрво       
  • сировина за хемијску индустрију
  • огревно дрво

Резањем балвана у пиланама добијају се греде, даске и летве. Греде, даске и летве слажу се једна на другу у више редова са размаком, да би се избегла деформација дрвета и тако се приступа сушењу. Дрво се суши природним путем или загрејаним ваздухом у специјално изграђеним сушарама. Даљом прерадом дрвета добијају се полупроизводи:

  • фурнир      

Производи се посебним машинама љушћењем (кружно или попречно), сечењем или резањем трупаца. Фурнир је танак лист дрвета којим се облаже мање квалитетно дрво и користи се за израду других полупроизвода од дрвета.

Последња измена: Friday, 28. February 2014., 00:13