Na ovom kursu ćemo se upoznati sa pojmom mnogougla. Naučićemo kako da bez prebrojavanja izračunamo broj dijagonala koje se mogu povući iz jednog temena mnogougla, zatim koliko taj mnogougao ima ukupno dijagonala i kako da izračunamo zbir njegovih unutrašnjih uglova. Posebna pažnja će biti posvećena pravilnim mnogouglovima. Prvo ćemo videti koje sve uslove neki mnogougao mora da ispunjava da bi bio pravilan, a zatim ćemo vršiti konstrukcije bilo kojeg pravilnog mnogougla. Zadatke konstruktivnog tipa ćemo podeliti u tri grupe u zavisnosti od toga koji podaci o mnogouglu su nam poznati (dužina stranice, poluprečnik upisane kružnice i poluprečnik opisane kružnice). Pred tobom se nalazi jedan interesantan kurs. Veži se i polećemo!

правилни многоуглови

Na ovom kursu ćete naučiti kako da napravite veb prezentaciju pomoću besplatnog alata weebly.

Dragi moji petaci, ovde možete proučiti sve o Materijalima.

Šta su to materijali, njihovu podelu i namenu?

Šta znate o reciklaži?

Na kraju kursa imaćete proveru znanja u vidu testića.

Puno uspeha u proučavanju lekcije.

Vaša nastavnica Jelena