Седмични преглед дешавања

  • Дискусија

    Овде можете да се договарате и постављате и мени питања.

  • Појам и врсте материјала

    Планета на којој живимо располаже огромним природним богатствима. Материјали узети из природе се много користе као сировине од којих се праве различити производи. Они материјали који се могу наћи у природи и као такви се употребљавају или обрађују називају се природни материјали.

    Применом одређених хемијских и технолошких поступака створени су потпуно нови материјали, које називамо вештачким материјалима: пластичне масе, папир, стакло, гума и слично.