Mapiranje orijentacije škole prema promeni

Okupite grupu kolega sa kojima ćete istražiti otvorenost vaše škole prema promeni razmišljajući o tome šta treba da uradite da bi osigurali uspeh.

Radionica traje oko jedan sat. Preuzmite upitnik - alat za mapiranje orijentacije škole prema promeni i odšampajte ga u onoliko primeraka koliko kolega očekujete na radionici.

Potrebno je da ovu raidonicu održite i sumirate rezultate pre našeg sledećeg vebinara za nosioce pormena koji će se održati 12.2.2014. na veb-adresi 

https://www.bigmarker.com/open_discovery_space___serbia/room5

Poslednja izmena: Friday, 31. January 2014., 02:52