Mapiranje orijentacije škole prema promeni

Okupite grupu kolega sa kojima ćete da istražite otvorenost vaše škole prema promeni razmišljajući o tome šta treba da uradite da bi osigurali uspeh.

Scenario ove radionice je takav da traje jedan sat. Odštampajte priloženi upitnik u onoliko primeraka koliko kolega očekujete na radionici. Molimo vas da rezultate prikupite i sumirate pre naše sledeće onlajn radionice koja će se održati u sredu, 12.2.2014. u 20h.na adresi https://www.bigmarker.com/open_discovery_space___serbia/room5

Poslednja izmena: Friday, 31. January 2014., 02:47