Regulisanje i bezbednost drumskog saobraćaja

Znakovi obaveštenja

Znakovi obaveštenja pružaju učesnicima u saobraćaju potrebna obaveštenja o putu kojim se kreću, nazivima mesta kroz koja prolaze i udaljenosti od tih mesta. Takođe, daju informacije o prestanku važenja znakova izričitih naredbi kao i druga korisna obaveštenja.

Ovi znakovi imaju oblik kvadrata, pravougaonika ili kruga. Izutetak je strelasti putokaz.

Osnovna boja znakova obaveštenja je žuta sa simbolima i natpisima crne boje, plava ili zelena sa simbolima i natpisima bele boje odnosno bela sa simbolima i natpisima crne boje.

Znakovi obaveštenja

znakovi obaveštenja