Uvod u informatičke tehnologije

Operativni sistem računara

Desktop ili radna površina na računaru je sve ono što vidimo na ekranu kada uključimo računar.

Desktop sadrži pozadinu, ikonice i liniju poslova.

 Pozadina može da bude jednobojna ili prekrivena nekom slikom.

Ikonica je sličica koja vizuelno predstavlja neki program ili dokument.

Linija poslova ili Taskbar je linija koja se nalazi na dnu ekrana, sadrži dugme Start sa leve strane  i sličice raznih programa sa desne strane koji se startuju kad se pokrene operativni sistem.

radna površina

Kada kliknemo na Start dobije se Start meni koji sadrži spisak raspoloživih programa u našem sistemu. Sa desne strane  na liniji poslova nalaze se programi koji pokazuju sistemsko vreme (Date and Time Propertis ) jačinu zvuka (Playback Control) i kodno raspored tastature (Language Bar )

Poktretanje se vrši levim duplim klikom miša na ikonicu  programa ili izborom programa iz Start  menija na opciji All programs izaberemo koji program želimo da pokrenemo.

 Osnovni elementi prozora su:

-linija naslova- Titl bar

- linija menija- Meni bar

-linija alata- Toolbar

-radna površina sa horizontalnim i vertikalnim klizačima – Scroll bar

-statusna linija – Status bar

prozor vorda

Na liniji naslova nalazi se naziv programa, dugme za minimizaciju-smanji prozor, dugme za maksimizaciju prozora, dugme -vrati p Restore rethodno i dugme – Close isključi prozor. Obratitti pažnju na  boju linije , ako je boja puna znači da je prozor aktivan.

Na liniji menija se svi nalaze svi alati za rad u okviru odabranog programa. Veliki broj alata je svrstan u kategorije: File, Edit,View, Insert, Format, Help. Pritiskom na jedan od ovih naziva  otvoriće se  padajući meni koji nudi različit spisak naredbi. Padajući meni se zatvara levim klikom miša van padajućeg menija ili pritiskom na Escape..

Na liniji alata (Toolbar)  se zapravo nalaze 2 linije, jedna linija je standardna, a druga je za formatiranje teksta. Ako se  zadrži pokazivač miša iznad sličice pojaviće se naziv tog alata. Uz pomoć opcije View-Toolbar, korisnik može da uključi i isključi  više linija alata.

Radna površina sa klizačima -najveći deo prozora zauzima radna površina i ukoliko je sadržaj papira  veći deo ekrana, automatski  se uključuju klizači koji opet omogućuju da pomeramo papir levo i desno preko malih strelica. Radnu površinu prate lenjiri iznad i sa leve strane papira se uključuju i isključuju se u opciji. View-Ruler.

Statusna linija obično pokazuje značenje neke naredbe, broj strane na kojoj se nalazimo, ukupan broj strana itd.