Uvod u informatičke tehnologije

Povezivanje sistema


Osnovni saveti za pravilno povezivanje i korišćenje računarskog sistema su:

-pročitati uputstvo o uređaju i načinu povezivanja

-tek kad se sve poveže uključiti struju

-ne izvoditi povezivanje računara u vlažnoj prostoriji

-nositi pamučnu odeću radi izbegavanja stvaranja elektriciteta

-napraviti mesto na stolu gde će stajati računar

-kablovi ne smeju da smetaju na stolu

-nabaviti produžni kabal sa više utičnica i sa prekidačem osiguračem na koji će se priključiti računar

-kad se isključi računar isključiti i prekidač na produžnom kablu

-nije loše nabaviti aparat za baterijsko napajanje

-ništa ne stavljati na kućište

-u slučaju grmljavine isključiti računar iz struje

-nabaviti stolicu odgovarajuće visine sa naslonom

 Kako se uključuje računar?

Na prednjoj strani se nalazi taster za uključivanje Power, pritisne se pri čemu se pokreće prekidač na matičnoj ploči, matična ploča dobija srujni impuls kao i ostale komponente i čitav računar se pokreće. Pali se zelena lampica koja pokazuje da računar radi a kada radi crvena lampica znači da je aktivan hard disk.

.monitor i kućište