Grafičke komunikacije

Tehničko pismo. Razmera. Označavanje mera na tehničkom crtežu

Reči, brojevi i slične oznake na tehničkim crtežima ispisuju se tehničkim pismom u skladu sa određenim standardima koji propisuju njihov izgled, veličinu, razmak, odnos između velikih i malih slova i sl.
Tehnička slova mogu biti uspravna (pod uglom 900) i kosa (pod uglom od 750), ćirilična i latinična.

tehničko pismo

Razmera

Odnos istih dimenzija predmeta na crtežu i u prirodi naziva se razmera ili merilo.
Razmera može biti normalna, uvećana, smanjena.
Razmere za smanjenje su 1:2, 1:5 itd. za uvećanje 2:1, 5:1 itd. normalna razmera je 1:1. Prvi broj se uvek odnosi na crtež, a drugi na predmet.

Bez obzira na to u kojoj se razmeri predmet prikazuje upisuje se stvarna vrednost pojedinih veličina.


razmera

Kotiranje

Postupak označavanja mera na crtežu naziva se dimenzionisanje ili kotiranje.

Kotni elementi su kotna linija, pomoćna kotna linija, kotni broj i kotna strelica.

 Kotna linija i pomoćna kotna linija se pišu tankim punim linijama.

 Kotni broj se piše uviek na sredini i iznad kotne linije.

 Kotne linije uvek završavaju strelicama, crticama ili tačkama.

 Sve kote se  pišu u milimetrima i jedinica mere se ne upisuje pored broja.

kotni elementi

ispisivanje kotnih brojeva

sl.1 Način ispisivanja kotnih brojeva