Grafičke komunikacije

Vrste linija i formati papira za tehničke crteže. Prostorno prikazivanje predmeta


Preglednost, razumljivost i jasnost tehničkih crteža postiže se upotrebom linija različitih debljina.

Puna debela linija služi za prikazivanje vidljivih ivica, odnosno kontura predmeta.

Pune tanke linije se koriste za kotranje i šrafiranje.

Isprekidane linije se koriste za označavanje nevidljivih ivica predmeta.

Tanka crta-tačka-crta koristi se kao linija simetrije.

Debela crta-tačka-crta koristi se za označavanje mesta preseka ili skraćenja.

Slobodoručne linije služe za izradu skice.

vrste linija

Standardom je propisana veličina papira na kome se crtaju tehnički crteži. Veličine tih papira nazivaju se formati.U tehnici se koriste "A" formati. Osnovni format je A0, čije su dimenzije 841*1189=1m2. Ostali formati se dobijaju polovljenjem što se vidi na sledećoj slici.

formati

Prostorno prikazivanje predmeta

Za prikazivanje predmeta tehničkim crtanjem koristi se više načina, a najpoznatiji su: koso i normalno ( ortogonalno) projektovanje.

Kosim projektovanjem predmet se prikazuje prostorno, pri čemu se vide sve tri dimenzije tela, a bočne strane se crtaju pod uglom od 450 ili 600.

kosa projekcija

Za prostorno prikazivanje pored kose projekcije postoje još i dimetrija i izometrija.

Ortogonalna projekcija je projekcija kod koje se predmet prikazuje u jednoj ili više projekcija, što zavisi od složenosti predmeta.

ortogonalna projekcija