Значај и развој грађевинарства

Византијаска архитектура


Византијска архитектура је настала на подручју које се налази на територији Источног римског царства (Византија) и везана је за Цариград иако нема тачне демаркационе линије њеног одељивања од хришћанске уметности може се сматрати да је настала у почетку 5. века .


Ранохришћанска и византијска архитектура Византијске цркве у основи имају облик крста код кога су сви краци једнаке дужине. Простор у средини крста као и сва четири бочна простора пресвојавају се куполама. Груписање полукупола око централне куполе је карактеристично за ову архитектуру.


Из архитектуре хришћанског истока - Византије усавршен је облик уписаног крста , који се јавља у више варијанти:


- развијени уписани крст (са једном или пет купола),


- сажети уписани крст са једном куполом,


- развијени уписани крст са обимним бродом (једна или пет купола),


- уписани крст са суженим крацима,


- комбиновани са елементима уписаног крста

       

Манастир Хиландар

Манастир Грачаница