Значај и развој грађевинарства


Главне гране грађевинске технике су архитектура и грађевинарство.

Архитектура је делатност која се бави пројектовањем и уметничким обликовањем, креирањем грађевиских објеката и простора. Архитекти пројектују зграде, мостове,  насеља и градове, унутрашњу опрему станова, пословних зграда и др.

Грађевинарство  је делатност која се уз помоћ техничких средстава бави градњом онога што су архитекти замислили и пројектовали.

Архитектура и грађевинарство чине једну целину.

У давној прошлости човек је највише размишљао како да дође до доброг оруђа за рад, до оружја за лов и риболов и наравно да нађе што боље скровиште  од непријатеља и невремена. Прва скровишта су му биле пећине, а касније је почео да прави склоништа и станишта као што су земунице, сојенице итд. Борба за опстанак и тежња за бољим животом човека је натерала да прави што боље услове за живот. Зато је градитељство једна од најзначајнијих и најстаријх  људских делатности. У нашој Земљи грађевинарство је веома развијено.