Значај и развој грађевинарства

Архитектура у бароку је крајње динамчна, богата стубовима, луковима, нишама, волутама. Препознатљиви елементи су овал (елипса), конкавност и конвексност, те општа разиграност зидних маса и простора


Барок је стил са китњастим фасадама, обимном декорацијом унутрашњости и спољашњости.

Версај

Патријаршијски двор у Сремским Карловцима

Богословија у Сремским Карловцима