Значај и развој грађевинарства

Римски стил градње


Римски стил градње се одликује великим луковима, стубовима, сводовима и украсима. Значајна дела римског градитељства су: терме, храмови, позоришта, тријумфални лукови, римске базилике, мостови, аквадукти, виадукти, тврђаве, улице. Што се тиче архитектуре у Римској уметности, појављује се једно другачије схватање простора и конструкције. Од 2. века п. н. е. у римској архитектури се употребљава бетон. У бетон се може умешати камен и лакше га је обликовати. Тако су изграђени многи објекти, а елементи лука и купола које он омогућава су постали карактеристика римске архитектуре. Зидови  су конструктивни елементи,  док се стубови налазе упуштени у зидове у виду пиластера и у куполи. Под снажним утицајам Грчке употребљавали су се и стилски стубови и они су били само додани елементима зидних конструкција, који су се градили као носећи елементи.  Зграде су огромних димензија,   градиле су се од опека у малтеру, а на површини се употребљава камен који се доноси из Азије и Африке. Пошто су били заљубљени у сјај и раскош,  то се огледало у унутрашњем простору .

 

Колосеум