CIlj ovog kursa je da prikaže kako se kreira jednostavan grafički korisnički interfejs (GUI), kao i da predstavi funkcionalnosti ''Swing'' paketa klasa.

Cilj ovog kursa je da vas nauči kako da koristite definišite, koristite i obrađujete izuzetke, kako biste u određenim okolnostima sprečili normalno funkcionisanje toka programa. Drugi deo lekcije se fokusira na rad sa tekstualnim datotekama.

Cilj ovog kursa je da ukaže na funkcionalnosti i primenu klase ''Graphics'' radi pojednostavljivanja pri korišćenju grafičkih elemenata.