Pregled teme

  • Opšta sekcija

  • Pitanja i informacije

  • Rad u primerima alata za planiranje projekata

    U okviru ove teme imate primer urađenih lakih primera projekata, postaviću i primere nekih urađenih projekata od vaših kolega,  i u okviru diskusije ću postaviti internet linkove gde možete naći tutorijale za rad u pomenutim softverskim alatima.