Pregled teme

  • C# PROGRAMSKI JEZIK

    Ovladavanje teorijom i praktičnim primenama programskog jezika C#. Proučavaće se pažljivo izabrana serija primera primene C# sa kompletnim objašnjenjima. Sve važne osobine i karakteristike ovog programskog jezika biće prodiskutovane i ilustrovane kao i instaliranje i upotreba integrisanog softverskog okruženja za C#. Ovo znanje može da se koristi za pripremu nastave kao i u radu sa učenicima.