U ovoj kategoriji nalaze se kursevi kojima će se učenici upoznati sa osnovama programiranja u programskom jeziku Java.

U ovom kursu se predstavljaju osnovi elementi računara i računarskih sistema, kao i pristup rešavanja problema pisanjem programa.

Cilj ovog poglavlja kursa je pruži osnovne informacije o Javi, kao objektno-orijentisanom jeziku i kao tehnologiji, jer pored biblioteka sa Java klasama, sadrži i plaforme SE,EE, ME, i FX za razvoj OO aplikacija različitog tipa. Podrazumeva se i uvod i objašnjenje o elementarnim stvarima kada se radi o Javi, kao što su:  Izvršno okruženje, platforme, kao i svojstva programskog jezika.

Cilj ovog kursa je ovladavanje kontrolnom strukturom programa koja određuje redosled izršavanja programskih naredbi (iskaza). Izvršenje programskih inskaza ne mora uvek da ide redosledom njihovog navođenja u programu i u skaldu sa tim ćemo pokazati kako se definišu uslovi grannjanja u programima, i kakve sve vrsta granjnanja se mogu koristiti. Primeri će biti navedeni u Javi, ali se vrlo slični iskazi koriste i kod drugoh programskih jezika (npr. C++ ili C#).

Cilj ovog kursa je da vas razvije pristup pri rešavanju uobičajenih matematičkih problema, korišćenjem nekoliko već postojećih Javinih osnovih klasa, kao što je ''Math''. Takođe, fokus je i na aritmetičkim operatorima, koji omogućavaju izvršenje jednostavnih matematičkih operacija (sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje i dr.).

Mnogo savremenih mašina radi tako što beskonačno ponavlja isto kretanje, stoga je razumevanje petlji (na kojima se zasniva gotovo svako ponavljanje) neophodno.Cilj ovog kursa je razjašnavanje pojma petlji, kao i objašnjenje njihove primene.

Cilj ovog kursa je upoznavanje sa pojmom niza kao strukture podataka. Biće prikazani programi za učitavanje, obradu i manipulisanje nizova u okviru osnovne Javine klase ''Arrays''. Predmet obrađivanja su kako jednodimenzionalni, tako i dvodimenzionalni i višedimenzionalni nizovi.