Упутство за учење

У уџбенику прочитај ''Животни циклус ћелије''.

Обрати пажњу на следеће:

- да се ћелијски циклус састоји од интерфазе и деобе

- који су кључни процеси и интерфази без којих ћелија не би могла да се подели? 

- које се ћелије деле митозом?

- који број хромозома имају кћерке ћелије по завршеној митози? да ли се он разликује од броја хромозома мајке ћелије? зашто је то важно?

- када долази до поделе хромозома у митози? како се хромозоми деле?

- зашто је мејоза редукциона деоба?

- када се у мејози врши размена генетичког материјала и шта она обезбеђује?

- када се хромозоми деле у мејози?

- шта се дешава у анафази I?

Ако не успеваш да одговориш на ова питања или на неко од њих погледај презентацију ''Ћелијски циклус у слици и речи'', можда ти помогне.

Срећно!

 Литература:

- Шербан, Нада, Цвијан, М., Јанчић, Р. (2003): Биологија за I разред гимназије и пољопривредне школе, ЗУНС, Београд

Poslednja izmena: Tuesday, 14. June 2011., 23:43