Посматрај, читај, памти и одговори на питање

Активирај линкове и погледај анимације:

1. митоза http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=323&cat=biology

Притиском на дугме (горњи леви угао црвени дугмићи су означени скраћеницама за фазе као pro, meta, ana  и telo) да одгледаш сваку фазу митозе поново колико год пута желиш

2. мејоза http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=206&cat=biology 

јако се лепо уочава да се у мејози I раздвајају хромозоми и поједниначни цели хромозоми одлазе ка половима ћелије, а да се тек у  мејози II хромозоми деле на хроматиде

 Одговори на питања:

Замислимо да један ћелијски циклус траје 24 сата од чега на деобу отпада 1 сат, на Г1 фазу око  10 сати, док С фаза траје 8 сати.

Шта се у ћелији дешава:

а) у 5 мин. пре поноћи

а) рано ујутру око 5 сати

в) у подне?