Примена синусне функције

Погледајте ове интересантне линкове, који показују примену синусне функције у науци, техници и уопште у свакодневном животу.

Last modified: Friday, 1 July 2011, 12:04 PM