График функције y=bsin(ax+α)+c и његове промене

У претходној лекцији конструисали смо график функције y=sinx користећи дефиницију синусне функције на тригонометријском кругу (користећи Геогебру). Испитали смо и ток те фукције и увидели смо њене основне карактеристике. У прошлој лекцији већ сте имали да за домаћи задатак скинете са сајта http://www.geogebra.org/cms/en/download Геогебру, тако да ћете сада само применити стечена знања.

Овде се први пут сусрећете са клизачима у Геогебри. Препоручујем да користите један по један, тј, да најпре вратите сваки од њих на почетне вредности, пре коришћења следећег клизача. На тај начин увидећете шта се дешава са функцијом, променом сваког од параметара посебно! Тек након тога препоручујем коришћење више клизача одједном.

Подсетићу вас, да смо координатни систем поставили класично, што подразумева коришћење радијана као мере за променљиву х. (π износи приближно 3, 14). Уколико желите, можете променити вредности за координатну осу х на степене, једноставнм кликом на десно дугме миша, на радној површини Геогебре.

График фунције y=bsin(ax+α)+c посматрајмо најпре променом клизача с (подразумеване вредности за остале параметре b=1, a=1, α=0).  Шта се дешава са функцијом? Померајте клизаче. Запишите у свесци оно што сте приметили.

Посматрајмо сада график функције   y=bsin(ax+α)+c мењајући вредности клизача b. (a=1, α=0,  c=0). Шта се дешава са функцијом? Померајте клизаче. Запишите у свесци оно што сте приметили

Посматрајмо сада график функције   y=bsin(ax+α)+c мењајући вредности клиз.ача a. (b=1, c=0, α=0).Шта се дешава са функцијом? Померајте клизаче. Запишите у свесци оно што сте приметили.

Посматрајмо сада график функције   y=bsin(ax+α)+c мењајући вредности клизача α.Шта се дешава са функцијом? Померајте клизаче. Запишите у свесци оно што сте приметили.(a=1, b=1, c=0)

Последња измена: Friday, 1. July 2011., 11:51