УЛ 19 Упутство за Лекцију 19

Ф3/ЛЕКЦИЈА 19

ПИТАЊА НА КОЈА ТРЕБА ПОТРАЖИТИ ОДГОВОРЕ ТОКОМ ЧИТАЊА ЛЕКЦИЈЕ 19

Савет:

Узмите свеску и током читања материјала из уџбеника (стране 129 -132), уз помоћ Сажетка лекције (СЛ) одговарајте на њих.Ова свеска биће вам од велике помоћи при решавању Кратког теста лекције (КТЛ) као и при решавању Теста наставне теме (ТНТ).

 1. Која својства светлосни талас мења при преласку из једне у другу материјалну средину?
 2. Где леже упадни зрак, нормала на површ и одбојни зрак?
 3. У каквом су односу упадни и одбојни угао?
 4. Скицирај слику 2 и означи елементе на њој.
 5. Скицирај слике 3а и 3б и означи њихове елементе.
 6. Шта је дифузно одбијање?
 7. Шта је релативни а шта апсолутни индекс преламања светлости?
 8. У каквој су вези индекс преламања и брзина светлости у некој средини?
 9. Скицирај слику 4 и означи елементе на њој.
 10. Шта је шта у овој формули:
  формула индекс преламања
 11. Од чега зависи брзина светлости у некој средини?
 12. Које средине зовемо оптички гушћим (ређим)?
 13. Када се светлост прелама „ка нормали“ а када „од нормале“?
 14. Када настаје тотална рефлексија?
 15. Чему је једнака вредност гранично угла (sinαg)?
 16. Где тотална рефлексија налази примену?
Poslednja izmena: Saturday, 2. July 2011., 20:14