U prethodnim razredima ste naučili kako se treba ponašati u saobraćaju i kako treba pravilno prelaziti ulicu.Sada ćete naučiti koja su to osnovna pravila i propisi u saobraćaju i način regulisanja saobraćaja.
Svaki učesnik u saobraćaju dužan je da se ponaša na način kojim neće ometati, ugroziti ili povrediti druge učesnike. Svi smo mi učesnici u saobraćaju, pa tako treba i da se ponašamo.
Nakon proučavanja saobraćajnih znakova, svetlosnih saobraćajnih znakova i znakova saobraćajnog policajca pristupite rešavanju datog testa.Test možete rešavati tri puta, a najbolji rezultat se računa.
Srećno!
Poslednja izmena: Tuesday, 4. June 2013., 17:05