Računar ste do sada uglavnom koristili za igru. U toku ove nastavne sedmice upoznaćete se sa osnovnim delovima računara, kako se pravilno uključuje i isključuje računar.

Ove sedmice vas očekuju sledeći zadaci:

1. Odgovorite na pitanja iz ankete


Želim vam uspešan rad!
Last modified: Monday, 3 June 2013, 10:25 PM