Rad sa objektima 1

Kopiranje objekta

Kopirakopiranjenje objekta se postiže uobičajenim komandama: Edit-Copy i Edit-Paste, nakom selekcije objekta koji se kopira. Objekti nakon toga "leže" jedan na drugom. Kopirani objekat se zatim može rotirati, skalirati,...
(primer: crvena elipsa se kopira, i njena kopija se zarotira za 90 stepeni, pa oboji u zeleno)

Vertikalno i horizontalno ogledalo

Horizontalno ogledaloNa selektovan objekat se može primenti vertikalno ili horizontalno ogledalo. Ove ikonice (Mirror Buttons) se nalaze na PropertyBar-u. Primenom horizontalnog ogledala objekat kao da se "preslika" u odnosu na zamišljeno horizontalno ogledalo, i slično za vertikalno.

(U ovom primeru, nakon kopiranja crvenog trougla, na kopiju je primenjeno horizontalno ogledalo).

Dupliranje objekta

Iduplicatezabrani objekat se kopira komandom Edit-Duplicate. Na slici je primer, gde je komanda Edit-Duplicate dva puta primenjena.

Košenje objekta

Klikom na centar izabranog objekta, oko objekta se pojavljuju četiri dvostrane strelice, koje se koriste za košenje objekta u željenom smeru.

skew

Kružni isečci (Pie)

Kada se radi sa krugom ili elipsom, sekektovani objekat se može transformisati u isečak, komandom Pie na PropertyBaru, ili u kružni luk (Arc).

pie

Promena redosleda objekata

Ako više objekata "leže" jedan na drugom, njihom međusobni raspored se može promeniti komandama:

Shift+PageUp  -  objekat "izbija" na prvo mesto, iznad svih ostalih

Shift+PageDown  - objekat se pomera na poslednje mesto, iza svih ostalih

Ctrl+PageUp - objekat se pomera za jedan nivo više

Ctrl+PadeDown - objekat se pomera za jedan nivo niže. Na slici je zeleni mnogougao podignut za jedan nivo više komandom Ctrl+PageUp.

pozicije

Poslednja izmena: Sunday, 9. March 2014., 22:02