Link ka video zapisu 1

Crtanje osnovnih grafičkih elemenata

Kliknite na link https://www.dropbox.com/sc/rx2f98vabz1xtkr/1sUIb3zgr7 da biste otvorili resurs