Podešavanje radnog okruženja

Radno okruženje

Radno okruženje Corel-a

Na početku rada u Corelu korisno je podesiti sledeće parametre:

  • veličinu papira na A4
  • orijentaciju papira (na Landscape ili Portrait)
  • merne jedinice na cm
  • pregled na npr. 150%
  • dodati mrežu kvadratića sa komandom View-Grid.

Na Toolboxu se nalaze alatke za crtanje:

PickTool - za selekciju elemenata sa kojima se radi

Shape Tool - za oblikovanje elemenata (npr. za zaobljivanje ivica objekta)

Zoom Tool

Freehand Tool (Polyline Tool, Pen Tool) -za crtanje pravih i krivih linija i kontura

Rectangle Tool -za pravougaonik i kvadrat

Ellipse Tool - za elipsu i krug

Polygon Tool - za mnogougao, tabelu i spiralu

Basic Shapes - za osnovne gotove oblike (zvezdice, strelice...)

Text Tool - za rad sa tekstom.

Fill Tool - za popunjavanje oblika bojom, toniranje, šrafiranje i dodavanje tekstura.

U desnom delu prozora je paleta boja. Unutrašnost oblika se boji levim tasterom, a ivice desnim.

Poslednja izmena: Friday, 7. March 2014., 20:53