Crtanje osnovnih oblika

Crtanje duži

Duž se crta sa Freehand alatkom, tako što se klikne na početak i kraj duži. Zatim se na PropertyBaru mogu podesiti debljina (najmanja je Hairline, pa 0,5pt, 1pt, 2pt, 4pt,...),  zatim stil (isprekidana duž), početak i kraj duži, i boja (duž se boji klikom desnim tasterom na boju u paleti boja).

Duž

Cranje pravougaonika

Pravougaonik se crta sa Rectangle Tool-om. Nakon što se nanese na radnu površinu, na PropertyBaru mogu se podesiti njegove dimenzije (npr. 8 i 4 cm, zatim debljina ivice (npr. na 4 pt, boja ivice (desnim tasterom na paleti boja, npr. crvena), unutrašnost levim tasterom (npr. žuta).

Pravougaonik

Sa Shape Toolom se mogu zaobliti ivice pravougaonika , a na Property Baru se može zadati ugao rotacije (npr. 90 stepeni).

Pravougaonik1

Crtanje kvadrata

Kvadrat se crta korišćenjem Rectangle Tool-a i tastera CTRL. Za njega se mogu uraditi ista podešavanja kao i za pravougaonik.

Primer: Nacrtati kvadrat dimenzije 5cm, unutrašnjost zelena, ivice crvene, ugao rotacije 45 stepeni.

Kvadrat

Crtanje elipse i kruga

Elipsa se crta Ellipse Tool -om, a za krug još dodatno koristi taster CTRL.

Elipsa i krug

Na ovoj slici dimenzije elipse su: 6 cm i 4cm, i prečnik kruga je 6 cm. Elipsa se takođe može rotirati na Property Baru.

Crtanje mnogougla

Mnogougao (trougao, kvadrat, petougao, šestougao,...) se crtaju korišćenjem Poligon Tool-a, a sa CTRL se crtaju odgovarajući pravilni poligoni. Broj ivica poligona se podešava na PropertyBar- u.

Poligoni

Poslednja izmena: Friday, 7. March 2014., 21:35