Vodič za kurs

Pred Vama se nalazi kurs "Tehničko i informatičko obrazovanje za 6. razred osnovne škole". Način ocenjivanja i vrednovanja rezultata razklikuje se o tradicionalne nastave.

Krajnji ishod kursa jeste da položite kurs, tj. da osvojite određeni broj bodova na testovima i ostalim zadacima. 
Na raspolaganju su Vam određen broj sedmica za pohađanje kursa. Na početku svake sedmice će vam biti predstavljeni osnovni materijali za učenje, kao i dodatni materijali za one koji žele da znaju više.
U nekim sedmicama  su planirani  testovi znanja.  Potrebno je da sve  testove položite uspešno, tj. da na svakom od njih osvojite minimum 75% bodova.
U 5., 6. i 7. sedmici treba da formirate rečnik novih pojmova.  Potrebno je da date doprinos formiranju rečnika u sve tri sedmice. 

Na kraju kursa vas očekuje završni test. Obuhvatiće oba poluodišta. Imaćete samo jedan pokušaj za rešavanje završnog testa, zato se dobro pripremite pre nego što pristupite polaganju ispita. Da bi ste položili završni test, potrebno je da osvojite minimum 75% bodova. U slučaju da ispit ne položite, u dogovoru sa nastavnikom biće naknadno određen termin za ponovno polaganje.

Želim Vam uspešan rad!

Poslednja izmena: Wednesday, 8. January 2014., 19:25