Rečnik


eternet ( eng. ethernet) - mrežna kartica koja se povezuje kablovima

ADSL ( eng. Asymmetrical Digital Subscriber) - asimetrična digitalna pretplatnička linija

port  (eng. port - kapija) - digitalna priključnica za računar

UTP ( eng. Unshielded Twisted Pair ) - nezaštićen kabal sa upredenim parovima bakarnih žica

Wireless - bežično umrežavanje računara i opreme

Pregled rečnika korišćenjem ovog indeksa

Specijalni znaci | A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE
Nisu pronađeni pojmovi u ovom odeljku