Rečnik


eternet ( eng. ethernet) - mrežna kartica koja se povezuje kablovima

ADSL ( eng. Asymmetrical Digital Subscriber) - asimetrična digitalna pretplatnička linija

port  (eng. port - kapija) - digitalna priključnica za računar

UTP ( eng. Unshielded Twisted Pair ) - nezaštićen kabal sa upredenim parovima bakarnih žica

Wireless - bežično umrežavanje računara i opreme

Sve kategorije

Nisu pronađeni pojmovi u ovom odeljku