Rečnik


Rečnik novih reči

Преглед речника коришћењем овог индекса

Специјално | А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш | СВЕ

D

Deleted Items

  • фасцикла која чува брисане поруке

Entry link: Deleted Items

Drafts

  • фасцикла у коју се привремено смештају поруке

Entry link: Drafts

I

Inbox

  • фасцикла у коју се смештају примљене поруке

Entry link: Inbox

O

Outbox

  •  фасцикла у којој су поруке које чекају на ред да буду послате

Entry link: Outbox

S

Sent Items

  • фасцикла у којој су копије послатих порука

Entry link: Sent Items