Inbox

  • фасцикла у коју се смештају примљене поруке

» Rečnik