Outbox

  •  фасцикла у којој су поруке које чекају на ред да буду послате

» Rečnik